Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Emanuel Wiman, medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin

13 september 2022 10:15 C2407, X-huset, Campus USÖ

Emanuel Wiman håller sitt halvtidsseminarium inom medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Arbetets titel: Antimicrobial peptides for efficient treatment of bacterial wound infections

Sakkunniga:
Diarmaid Hughes, professor, Uppsala universitet
Hans Fredlund, docent,  Universitetssjukhuset Örebro

Seminarieledare: Hazem Khalaf