Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Felix Chelslín, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

31 maj 2023 13:30 X2407, X-huset, Campus USÖ

Felix Chelslín håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Arbetets titel: Placental molecular changes and foetal growth

Sakkunniga:
Anna Benrick, docent, Göteborgs universitet
Malin Linder Nording, docent, Umeå universitet
Andreas Ohlin, docent, Örebro universitet

Ordförande: Agneta Anderzén-Carlsson, Region Örebro län