Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Iordana Ntini, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

19 oktober 2021 13:00 Sal 2407, Campus USÖ, Örebro universitet

Iordana Ntini håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Arbetets titel: Co-occurring symtoms of ADHD and depression; gender bias in referral and assessment.

Sakkunniga:
Professor Henrik Larsson, Örebro universitet. 
Professor Laura Korhonen, Linköpings universitet.

Seminarieledare/huvudhandledare: Sanna Aila Gustafsson