Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Maaike Giezeman

06 februari 2019 13:00 Seminarierum C2409, Campus USÖ, Örebro universitet

Maaike Giezeman håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Arbetets titel: Management of chronic obstructive pulmonary disease and chronic heart disease in primary health care.

Sakkunniga:
Kjell Larsson, professor, Karolinska institutet.
Elzbieta Kaszuba, läkare, Lunds universitet.
Per-Inge Carlsson, överläkare, Örebro universitet. 

Seminarieledare/Bitr.handledare:
Josefin Sundh

Lägg till i din kalender