Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Per Cajander, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

26 november 2021 13:00 C2409, X-huset, Campus USÖ

Per Cajander håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Arbetets titel: Risk of pulmonary aspiration during anesthesia and sedation

Sakkunniga
Docent Mats Enlund, överläkare vid Aniva-kliniken, Västmanlands sjukhus
Docent Eva Szabo, överläkare vid kirurgikliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Ph.D. Daniel Bergemalm, specialistläkare, Medicinsk gastroenterologi, Universitetssjukhuset Örebro

Seminarieledare: Kristofer Nilsson