Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Stina Hansson, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

31 mars 2023 13:00 X2407, X-huset, Campus USÖ

Stina Hansson håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Arbetets titel: Behandling av enkelsidigt korsbett i växelbettet; behandlingseffekter, kostnadseffektivitet samt patientupplevelser

Sakkunniga:
Anna Westerlund, docent, Göteborgs universitet
Georgios Tsilingaridis, docent, Karolinska Institutet
Agneta Karsten, docent, Karolinska Institutet

Ordförande:
Hans Hjelmqvist, Örebro universitet