Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Susanna Sagerfors, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

18 oktober 2019 10:00 C2407, X-huset, campus USÖ

Susanna Sagerfors håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Arbetets titel: Infectious keratitis

Sakkunniga:
Madeleine Zetterberg, professor, Göteborgs universitet
Karim Makdoumi, MD, Örebro universitet
Lena Serrander, docent, Linköpings universitet

Seminarieledare: Bo Söderquist, Örebro universitet.

Lägg till i din kalender