Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Wiebke Siekmann, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

14 februari 2019 13:00 Seminarierum C2407, Campus USÖ, Örebro universitet

Wiebke Siekmann håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Arbetets titel: The effects of local anaesthetics on inflammation, stress response and cancer cell proliferation in patients with colorectal cancer.

Sakkunniga:
Docent Mats Enlund, Västmanlands sjukhus Västerås
Docent Lena Nilsson, Universitetssjukhuset Linköping
Med dr Rickard Lindgren, Kirurgiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro

Seminarieledare:
Hans Hjelmqvist, Örebro Universitet

Lägg till i din kalender