Institutionen för medicinska vetenskaper

Hur har läkare format världshistorien ?

08 december 2021 17:30 – 18:30 Hörsal1, Campus USÖ

Stephan Rössner bjuder på en illustrerad historisk exposé från 900-talets kung Sancho den fete av Leon till DDR:s Erich Honecker i vår tid.

De ”storas” läkares insatser erbjuder fascinerande läsning. Hur hade världen sett ut utan deras medverkan? Världens beslutsfattare genom århundrandena har inte sällan varit verkligt sjuka och hälsotillståndet, och därmed beslutskapaciteten, hos ledare som Napoleon, Bismarck, minst 5 amerikanska presidenter, Churchill, Hitler m fl har till stor del påverkats av de läkare, som världens ledare omgett sig med. Gjorde de någon nytta för den patient och de samfund de tjänade? Hade historien sett annorlunda ut om de skött sina patienter på ett annat sätt?

Örebro MedicinHistoriska Sällskap (ÖMHS) arrangerar denna föreläsning. Fritt inträde.