Institutionen för medicinska vetenskaper

Licentiatseminarium; Soran Rabin Bozorg, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

19 januari 2022 13:00 Campus USÖ, sal C4413

Soran Rabin Bozorg håller sitt licentiatseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Licentiate of Medicine

Vetenskaplig uppsats: "Various Aspects of Gastrointestinal Disease"

Opponent; Anders Rönnblom, docent, Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset Uppsala

Uppdatering på grund av rådande läge avseende covid-19:
Institutionen för medicinska vetenskaper betonar vikten av att samtliga som deltar fysiskt vid disputationen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Update due to the current situation regarding Covid-19:
The School of Medical Sciences emphasizes the importance of everyone participating in the public defence to follow the recommendations from The Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten).