Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Amani Musa, medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin

18 september 2019 10:00 Campus USÖ, X-huset, C2407

Amani Musa håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Arbetets titel: Development of novel antimicrobial therapies based on plantaricins for treatment of bacterial infections

Sakkunniga:

Maria Lerm, professor, Linköpings universitet

Torbjörn Norén, docent, Örebro universitet

Seminarieledare: Åke Davidsson

Lägg till i din kalender