Institutionen för medicinska vetenskaper

Öppen föreläsning av nyutnämnd docent: Stefan Särnblad

12 september 2019 15:15 – 16:00 Hörsal C1, Campus USÖ, Örebro universitet

Behandling av typ 1 diabetes hos barn och ungdomar - mer än bara insulin. Betydelsen av fysisk aktivitet och träning.

Stefan Särnblad är universitetslektor och barnläkare med inriktning mot behandling av barn och ungdomar med diabetes. Stefan disputerade 2004 vid Uppsala universitet och blev docent vid Örebro universitet mars 2019. Stefans forskningsintresse innefattar olika aspekter av diabetesbehandling hos barn och ungdomar. Under hans forskarutbildning låg fokus på övervikt och insulinresistens hos tonåringar med typ 1 diabetes. Sedan 2007 har Stefan varit engagerad i olika forskningsprojekt som rör egenvård under skoldagen för barn med diabetes. Han har också ett speciellt intresse i fysisk aktivitet och träning hos ungdomar med diabetes. För närvarande bedriver han studier av effekter av olika typer av träning på blodsockerkontroll och ämnesomsättning i muskelvävnad hos ungdomar med typ 1 diabetes.

Lägg till i din kalender