Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Anna Svärd, medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin

20 oktober 2020 13:00

Anna Svärd håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. 

Arbetets titel: Gingipains as targets in detection and prevention of periodontitis

Sakkunniga:
Tülay Lindberg, docent, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet

Jonas Wetterö, docent, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet

Seminarieledare: Torbjörn Bengtsson, Örebro universitet