Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Pham Tue Hung Tran, medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin

20 november 2020 10:00

Pham Tue Hung Tran håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. 

Arbetets titel: Studies into flavivirus-host cell interactions and development of vaccines based on Kunjin virus reporter virus-like particle system

Sakkunniga:
Mikael Berg, professor, Sveriges lantbruksuniversitet
Gabriella Lillsunde-Larsson, docent, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet

Seminarieledare: Magnus Johansson, Örebro universitet