Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Kristine Midtbö, medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin

03 november 2020 09:00

Kristine Midtbö håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. 

Arbetets titel: Initiation and regulation of inflammation in human myeloid cells - the role of a dynamic inflammasome response

Sakkunniga:
Johan Bylund, professor, Göteborgs universitet
Karin Franzén, docent, Örebro universitet

Seminarieledare: Alexander Persson, Örebro universitet