Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Maja Dobrosavljević, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

30 november 2020 13:00

Maja Dobrosavljević håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. 

Arbetets titel: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) and Age-related and Somatic Disorders: The Role of Multi-morbidity in ADHD across the Lifespan

Sakkunniga:
Sandra Kooij, professor, Amsterdam UMC - Vrije Universiteit Amsterdam, Nederländerna
Jonas Persson, professor, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet

Seminarieledare: Henrik Larsson, Örebro universitet