Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Maryam Saeedi, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

07 december 2020 10:00

Maryam Saeedi håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Arbetets titel: "Hyperglycemia during pregnancy - The challenge of deciding diagnostic criteria and screening methods in Sweden"

Sakkunniga:
Kerstin Nilsson, Örebro universitet
Stefan Särnblad, Örebro universitet
Ann Josefsson, Linköpings universitet

Seminarieledare: Helena Fadl, Örebro universitet

På grund av rådande läge avseende covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event.