Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Niki Mitselou medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

02 december 2020 13:00

Niki Mitselou håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. 

Arbetets titel: Preterm birth and allergic disease

Sakkunniga:
Christina West, docent, Umeå universitet
Erik Pettersson, PhD, Karolinska Institutet
Carl Eriksson, MD, PhD, Örebro universitet

Seminarieledare: Jonas Ludvigsson, Örebro universitet