Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Paul Pettersson-Pablo, medicinsk vetenskap

01 april 2020 C3102, X-huset, vån. 3, Campus USÖ

Paul Pettersson-Pablo håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende Covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. 

Arbetets titel: Biomarkers of vascular function and structure in young healthy adults

Sakkunniga:
Kim Ekblom, PhD, överläkare, Region Kronoberg, Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Ole Fröbert, professor, överläkare, Universitetssjukhuset i Örebro, Hjärt-lung-fys kliniken

Magnus Grenegård, professor, Örebro universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Seminarieledare/huvudhandledare:
Anita Hurtig Wennlöf, Örebro universitet

Lägg till i din kalender