Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Ronza Hadad, medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin

27 augusti 2020 09:00 X-huset, Campus USÖ

Ronza Hadad håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. 

Arbetets titel: Management and characterization of sexually transmitted infections with focus on Neisseria gonorrhoeae and Chlamydia trachomatis

Sakkunniga:
Åsa Gylfe, MD, PhD, Umeå universitet
Jørgen Skov Jensen, MD, docent, Statens Serum Institut, Köpenhamn, Danmark

Seminarieledare: Magnus Unemo, Region Örebro län