Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Sara Rundquist, medicinsk vetenskap med inriktning medicin

09 november 2020 10:15 Campus USÖ, Örebro universitet

Sara Rundquist håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. 

Arbetets titel: "Biological treatment in Inflammatory Bowel Disease"

Sakkunniga:
Professor Kerstin Nilsson, Medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Professor Tine Jess, Dept of Epidemiology Research, Statens Serum Institut, Köpenhamn

Professor Jörgen Jahnsen, Dept of Gastroenterology Akershus University Hospital and University of Oslo

Seminarieledare: Jonas Halfvarsson