Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Sarita Shrestha, medicinsk vetenskap med inriktning medicin

27 november 2020 10:00 Campus USÖ, Örebro universitet

Sarita Shrestha håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. 

Arbetets titel: "Impact of age on immune mediated manifestations of inflammatory bowel disease"

Sakkunniga:
Katja Fall, professor, Örebro universitet
Marte Lie Hoivik, medicine doktor, Oslo University Hospital

Seminarieledare: Jonas Halfvarsson, Örebro universitet