Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Stefan Wallén, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

16 oktober 2020

Stefan Wallén håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. 

Arbetets titel: Medication use before and after bariatric surgery

Sakkunniga:
Ellen Andersson, MD PhD, Kirurgiska kliniken Vrinnevisjukhuset
Ellen Vinge, Docent klin farmakolog, Region Kalmar
Peter Matthiessen, MD PhD, Kirurgkliniken Region Örebro län

Seminarieledare: Eva Szabo, Örebro universitet