Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Xueli Zhang, medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin

23 januari 2020 10:00 C2407, X-huset, campus USÖ

Xueli Zhang håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Arbetets titel: Biomarkers in Early Diagnosis, Therapy Response and Prognosis of the Colorectal Cancer Patients: from CRC biomarker database to AI

Sakkunniga:

Professor Karin Roberg, Linköpings universitet

Professor Dirk Repsilber, Örebro universitet

Seminarieledare: Hong Zhang, Örebro universitet