Institutionen för medicinska vetenskaper

Spikning: Aamir Mahdi, medicinsk vetenskap inriktning kirurgi

20 augusti 2020 Medicinska biblioteket, Campus USÖ

Aamir Mahdi spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende Covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. 

Avhandlingens titel: "Psychological distress and contentment after primary total knee replacement"

Tid och plats för disputation: 11 september 2020 kl. 9.00 Hörsal C1, Campus USÖ, Örebro Universitet