Institutionen för medicinska vetenskaper

Spikning: Maria Klasson, medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin

18 september 2020 Medicinska biblioteket, Campus USÖ

Maria Klasson spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende Covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. 

Avhandlingens titel: "Cobalt in the hard metal production industry - exposure via inhalation and skin and the inflammatory response in human keratinocytes"

Tid och plats för disputation: 9 oktober 2020 kl. 13.00 i hörsal C1, Campus USÖ, Örebro universitet