Institutionen för medicinska vetenskaper

Spikning: Ulrica Thunberg, medicinsk vetenskap inriktning kirurgi

18 september 2020 Medicinska biblioteket, Campus USÖ

Ulrica Thunberg spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende Covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. 

Avhandlingens titel: Aspects of Staphylococcus aureus in Chronic Rhinosinusitis

Tid och plats för disputation: 9 oktober 2020 kl. 8.00 Hörsal C3, Campus USÖ, Örebro Universitet