Institutionen för medicinska vetenskaper

Halvtidsseminarium: Wolfgang Krauss, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

28 oktober 2021 10:00 Sal C2407, Campus USÖ, Örebro universitet

Wolfgang Krauss håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Arbetets titel: "Applications of Quantitative MRI in Diagnostic Radiology"

Sakkunniga:
Professor Anders Persson, Linköpings universitet
Docent Sven-Olof Andersson, Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro 
Docent Jakob Ström, Neuro-rehabkliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Seminarieledare: Per Thunberg