This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Spikning: Bayar Baban, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

21 februari 2024 13:00 Medicinska biblioteket, X-huset, Campus USÖ

Bayar Baban spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Avhandlingens titel: Colorectal cancer and surgery - insights into insulin resistance and inflammatory markers

Tid och plats för disputation: 2024-03-15, 13.00, X4425, Campus USÖ