Institutionen för medicinska vetenskaper

Pest och kolera i Örebro län – hur man förhindrade smittspridning under 1700-1800-talet

18 januari 2022 17:30 – 18:30 (Inställt)

Föreläsare är Håkan Henriksson, verksamhetsledare och arkivarie på ArkivCentrum Örebro län. Hans historiska forskning har främst koncentrerats till vår bergshanterings historia samt behandlingen av krigsfångarna i Sverige under stora nordiska kriget.

Senaste gången pesten kom till Sverige var sensommaren 1710, då med Stockholm som första ort att drabbas. Koleran kom för första gången sensommaren 1834. Den gången var det Göteborg som först drabbades. Det var visserligen två olika typer av epidemier men sättet som man gick tillväga på för att förhindra smittspridningen var till stor del densamma.

Örebro MedicinHistoriska Sällskap (ÖMHS) arrangerar denna föreläsning. Fritt inträde.