Institutionen för medicinska vetenskaper

Spikning: Madelene Lindkvist, medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin

11 november 2020 Medicinska biblioteket, Campus USÖ

Madelene Lindkvist, spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin vid institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende Covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. 

Avhandlingens titel: "Impact of Interleukin-6 family cytokine signalling on human endothelial cells and platelets"

Datum för disputation:
3 december kl 13.00, Hörsal C1, Campus USÖ, Örebro universitet