Institutionen för medicinska vetenskaper

Spikning: Marianne Allbrand, medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin

25 september 2020 Medicinska biblioteket, Campus USÖ

Marianne Allbrand spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

På grund av rådande läge avseende Covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse.

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event. 

Avhandlingens titel: "Gene expression of inflammatory markers and growth factors in placenta in relation too maternal obesity and fetal and postnatal  growth"

Tid och plats för disputation: 16 oktober 2020 kl. 09.00 i hörsal C1, Campus USÖ, Örebro universitet