This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Administration

Vill du komma i kontakt med någon av oss som arbetar vid dem administrativa enheten? Vi finns på Campus USÖ, plan 1, ingång Studentexpeditionen. Inom administrationen arbetar studievägledare, utbildnings- och forskningsadministratörer och VFU-handläggare.

Studievägledning: svarar på frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen, studieuppehåll etc,
This is an email address

Presentation av studievägledarna på MV

Administrativ personal grundutbildning: svarar på frågor om kursregistrering, resultatrapportering, schema, tentamen, blackboard eller andra allmänna frågor om kurser och program,
This is an email address

Administrativ personal forskarutbildning:
This is an email address 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU): 
This is an email address

Välkomna att kontakta oss!