Örebro medicinhistoriska sällskap

Aktiviteter

Vi ordnar främst föreläsningar med anknytning till medicinhistoria. Programmet har framtill pandemin innehållit 12 öppna föreläsningar.

Sällskapet har sedan starten arrangerat föreläsningar med anknytning till medicinhistoria och gärna med Örebroanknytning då det faller sig. Föreläsningsprogrsmmet har gjort ett uppehåll under pandemin. Nu startar vi om och den första föreläsningen gick som en hybridvariant med fysisk närvara av 54 lyssnare och 5 lyssnare på digital länk. Föreläsningen blev inspelad och finns tillgänglig att se och lyssna på ( se tidigare föreläsningar på denna hemsida) Programmet har hittills getts som 13 öppna föreläsningar.

Sällskapets aktiviteter står på två ben : Föreläsningar och en samlingsverksamhet i form av Örebro MedicinHistoriska Museum håller på att växa och ta form.
I dag tror vi inte att vi kan och förmår bygga upp ett storskaligt museum som exempelvis i Uppsala eller Göteborg. Däremot är vi på gång skapa förutsättningar att inventera och katalogisera vad som finns bevarat i olika former, föremål, fotografier och skrifter, runt om i regionen. På Länsarvet där det gamla Landstingsmuseet finns förvarat sedan slutet av 90-talet har vi en ambition att åter göra tillgänglig för allmänhet. Vi vill också i framtiden skapa mindre utställningar runt vissa tema. Se den första Örebro MedicinskHistoriska Museum som digitalt museum för föremål och skrifter i vår region.

Nu står också frågan om egen lokal av mindre format högt på agendan. Örebro Universitet bidrar med kontor och möteslokal samt bistår vid behov med föreläsningssal, allt detta i Hus-X på Campus USÖ, vilket vi är djupt tacksamma för.
Örebro Region har nyligen upplåtit en lokal för vår verksamhet på USÖ som möjliggör att skapa fysiska utställningar som är tillgängliga för alla intresserade.

TYVÄRR MÅSTE VI PGA ÖKAD SMITTSPRIDNING UNDER CORONAPANEDEMIN INSTÄLLA FÖRELÄSNINGEN 19 JANUARI 2022. VI FÖLJER UTVECKLINGEN KONTINUERLIGT.

Program med föreläsningar hösten 2021 och under 2022 ser ut att bli utomordentligt intressanta. Så fort detaljer kring dessa är klara läggs de ut på vår Facebooksida, Regionens och Universitetets kalendarium och här på vår hemsida
Tidigare föreläsningar finns namngivna på denna hemsida och vissa finns tillgängliga via länk och Youtubefilmer.

Sällskapets Årsmöte för 2022 är planerat i anslutning direkt efter en föreläsning 16 mars 2022.
Tid: Torsdag 16/3 2022 kl 18.30. på Hörsal 1, Campus USÖ