Örebro medicinhistoriska sällskap

Aktiviteter

Vi ordnar främst föreläsningar med anknytning till medicinhistoria. Programmet har framtill pandemin innehållit 12 öppna föreläsningar.

Sällskapet startade med öppna föreläsningar och det är fortsatt en grundpelare i verksamheten. Under pandemin har detta gjort en paus förutom enstaka virala deltagande i några webinarier.

Den andra aktiviteten är samlingar av föremål och skrifter som håller på att växa och ta form.
I dag tror vi inte att vi kan och förmår bygga upp ett storskaligt museum som exempelvis i Uppsala eller Göteborg. Däremot är vi på gång att  att inventera och katalogisera vad som finns bevarat i olika former, föremål och skrifter, runt om i regionen. På Länsarvet där det gamla Landstingsmuseet finns förvarat sedan slutet av 90-talet vill vi göra tillgängligt för allmänhet. Vi vill också i framtiden skapa mindre utställningar runt vissa tema. Se om Örebro MedicinskHistoriska Museum som är ett digitalt museum för föremål och skrifter i vår region.

Nu står också frågan om egen lokal av mindre format högt på agendan. Örebro Universitet bidrar med kontor och möteslokal samt bistår vid behov med föreläsningssal, allt detta i Hus-X på Campus USÖ, vilket vi är djupt tacksamma för. Vi undersöker möjligheterna med att den ligger nära eller på Campus USÖ. Det verkar inte bli lätt anar vi efter de första framstötarna. Erfarenheten är ju att man aldrig varit med om att man inte upplever sig trångbodda i verksamheterna.

Program 2020
Pga Covid19 har samtliga planerade öppna föreläsningar ställts in.
Vi återkommer när det blir aktuellt med föreläsningar fysiskt eller digitalt.
Preliminärt planeras fysiska öppna föreläsningar under hösten 2021. Vi undersöker också möjligheterna att spela in dessa eller sända dessa i webinarieform om pandemin sätter käppar i hjulet även då.

Sällskapets Årsmöte har vidarelagts från våren 2020 men medlemmarna har kallats:
Lokal: Digitalt möte med Teams
Tid: Torsdag 17/12 kl 17.30.