Örebro medicinhistoriska sällskap

ÖMHS styrelse

Jens Schollin, ordförande
Telefon: 070-6493440
E-post: This is an email address

Anders Nydahl, vice ordförande (Örebro MedicinHistoriska Museum , hemsida)
Telefon: 070-3091683
E-post: This is an email address

Kerstin Malm, kassör ( nyanmälan medlemskap)
Telefon: 073-0429721
E-post: This is an email address

Svante Hugosson, sekreterare
E-post: This is an email address

Birgitta Rimsten, (Örebro MedicinHistoriska Museum , hemsida)
E-post: This is an email address

Eva Sahlberg-Blom, (programansvarig, Facebooksida)
E-post: This is an email address

Göran Wallin, övrig ledamot
E-post: This is an email address

Ingmar Näslund, övrig ledamot
E-post: This is an email address

Marie-Lousie Forsberg-Fransson, övrig ledamot
E-post: This is an email address

Mats Björeman, övrig ledamot
E-post: This is an email address

Per Olcén, övrig ledamot
E-post: This is an email address 

Inger Nordin Olsson, övrig ledamot
E-post: This is an email address