Örebro medicinhistoriska sällskap

För att köra framåt måste man titta i backspegeln

19 maj 2022 17:30 – 18:30 Hörsal C1, Campus USÖ

Världshälsoorganisationen (WHO ) har uttalat att diskriminering på grund av ålder är den svåraste diskrimineringsgrunden att göra någonting åt. Den är ett hot mot människors livskvalitet och hälsa.

Föreläsare är Barbro Westerholm, läkare, riksdagsledamot, tidigare generaldirektör för socialstyrelsen m.m.

Som den läkare och politiker hon är ägnar Barbro Westerholm tid och kraft åt att uppmärksamma åldersdiskrimineringen och bidra till kampen mot den. För att föra frågan framåt är det viktigt att se i backspegeln hur den utvecklats globalt och i Sverige. På grundval av den kunskapen kommer hon i sitt föredrag att föra fram vad vi nu behöver göra i den kampen.

Örebro MedicinHistoriska Sällskap (ÖMHS) arrangerar denna föreläsning. Fritt inträde.