Örebro medicinhistoriska sällskap

FUSKARNA: Om Macchiarinis och andra svek mot vetenskapen

13 oktober 2021 17:30 – 18:30 Hörsal1, Campus USÖ

Professor Kjell Asplund skildrar ett dussintal av vår tids mest flagranta bedragare inom läkarvetenskapen, bland dem kirurgen Paolo Macchiarini, psykologen Diederik Stapel och entreprenören Elizabeth Holmes. Han visar på svårigheterna att tidigt känna igen fusk, hur fuskarens förslagenhet ofta är förknippad med en karismatisk personlighet, tränger in i fuskets drivkrafter och lyfter fram visselblåsarnas och fuskjägarnas avgörande kurage.

Nu har du möjlighet att lyssna till ett intressant föredrag från vetenskapens innersta rum, en läkarens och ämbetsmannens egen true crime, där den viktigaste frågan är: Hur kan vi skydda forskningen från bedragare och bevara allmänhetens tilltro till läkarvetenskapen?

Örebro MedicinHistoriska Sällskap (ÖMHS) arrangerar denna föreläsning. Fritt inträde.