Örebro medicinhistoriska sällskap

Vitsippan 30 år - ett hospice växer fram

09 november 2022 17:30 – 18:30 Hörsal C1, Campus USÖ

Professor Britt-Marie Ternestedt och överläkare Peter Appelros delar med sig om hur Vitsippan kom till. Britt-Marie Ternestedt var initiativtagare och Peter Appelros verksamhetschef vid den Geriatriska kliniken där Vitsippan kom att ligga.

Den 1 oktober 1991 invigdes Gästhemmet Vitsippan, den första landstingsdrivna hospiceavdelningen i Sverige. Målet var att stödja svårt sjuka och döende människor att leva så bra som möjligt livet ut. Gästhemmet skulle bli ett komplement till andra vårdformer och skulle också initiera och bedriva forskning och utbildning. Nu, 30 år senare, finns Vitsippan på USÖ som en palliativ sektion med avdelning 84 Vitsippan och ASIH (avancerad sjukvård i hemmet). Fortfarande är målsättningen att "med engagemang, respekt och omtanke stödja patienten i att uppnå bästa möjliga livskvalitet..."

Örebro MedicinHistoriska Sällskap (ÖMHS) arrangerar denna föreläsning. Fritt inträde.