Institutionen för medicinska vetenskaper

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev sänds ut från PELU några gånger per termin, och riktar sig till anställda inom Medicinska Vetenskaper och andra med nära anknytning till läkarprogrammet. Syftet är att sprida aktuell information som rör pedagogiska frågor. Vi välkomnar synpunkter från dig angående innehåll och utformning.

Framför dina synpunkter till oss via adressen This is an email address