Institutionen för medicinska vetenskaper

Studenthälsa

Vaccination för studenter på läkarprogrammet

Alla studenter från termin 3 och uppåt erbjuds vaccination mot hepatit A och B (Twinrix), samt påfyllnadsdos av grundskydd (polio, difteri, stelkramp, kikhosta) och mässlingsvaccin för de som behöver. Det är viktigt att alla studenter har ett bra grundskydd och är vaccinerade mot mässling.
Vaccinationen utförs hos Campushälsan i Långhuset vån 1. Tider för vaccination kommer att läggas ut kontinuerligt, med start 4 november. Se även dokument från Campushälsan.

Tid för vaccination bokar du själv:
https://tidbokning.feelgood.se/?company_client_no=A375765

Info Hur du bokar din tid för Twinrix vaccination

Information Twinrix vaccination

 

MRSA screening av studenter