Den verksamhetsförlagda delen av läkarutbildningen (VFU) är indelad i VFU Bas och VFU Tema. Ungefär en tredjedel av utbildningen består av verksamhetsförlagd utbildning och genomförs vid sjukhus och vårdcentraler inom Region Örebro län, Region Värmland och Region Dalarna.

VFU Bas

 • grundläggande färdigheter i läkaryrket
 • inte bundna till specifika diagnoser
 • stort antal vårdenheter
 • genomförs helt inom Region Örebro län
 • maximalt fyra studenter per vecka

VFU Tema

 • Färdigheter knutna till respektive tema samt
  innebär en fördjupning
 • Klinisk medicin och Professionell utveckling
 • Schemalagda basgruppsuppgifter utifrån kursens
  definierade lärandemål
 • Ett definierat webfall och ett ”riktigt” patientfall
  per vecka
 • Specifika temainriktade aktiviteter till stor del inom
  öppenvård
 • VFU Tema bryts av 5 campusveckor