Musikhögskolan

AI@ORU - AI och policyutveckling

07 oktober 2021 12:00 – 13:00 Online (Zoom)

Seminarieserien AI@ORU är tillbaka den 7 oktober mellan kl 12 och 13. Då står ämnet AI och policyutveckling i fokus. Föreläsare är Raj Madhavan, en framstående analytiker som i dag arbetar med policyfrågor vid USA:s statsdepartement. Madhavan är särskilt utsedd av USA:s ambassad att besöka Örebro universitet för att bidra med sina djupa kunskaper om policyutveckling kopplat till AI-området.