Musikhögskolan

En kväll i soulens tecken

23 oktober 2020 19:00 Konsertsalen, Musikhögskolan

En kväll i soulens tecken tillsammans med Jazz och Rockstudenterna.

P.g.a. COVID-19 och att universitetet följer folkhälsomyndighetens restriktioner får det vistas högst 50 personer i lokalen.  

Varmt välkomna att lyssna!

Du kan också ta del av våra konserter via live-stream. På Facebook (Musikhögskolan Live) publiceras länken till konserten.