Musikhögskolan

Framtidsforum 2024 med Region Örebro län: Tillsammans startar vi AI-resan

29 augusti 2024 08:30 – 20:30 Musikhögskolan, Örebro universitet

Framtidsforum.

Framtidsforum är en mötesplats för samtal och inspiration kring Örebro läns utveckling. 2024 är temat "Tillsammans startar vi AI-resan". Partnerskapet för regional utveckling vid Region Örebro län arrangerar konferensen tillsammans med Örebro universitet. Bland de inbjudna finns politiker, tjänstepersoner, representanter för näringsliv, organisationer, ideell sektor och myndigheter som är viktiga aktörer för regionens utveckling.

Har du just startat din AI-resa? Eller är AI en del av din vardag? Oavsett behöver vi som län ta klivet på det här tåget. Universitetet bidrar med forskningsperspektivet, från kommuner och USÖ kommer praktiska exempel och AI Sweden ger oss verktygen.

Läs mer på Region Örebro läns hemsida.

Program

08.30 Incheckning, kaffe och smörgås

09.30 Programmet startar - välkommen och inledning
Johan Schnürer, rektor, Örebro universitet
Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande (S)

AI – Omvärld
Amy Loutfi, vicerektor och professor, Örebro universitet      

Regionalt perspektiv
Camilla Ulvmyr och Mikael Klintberg, AI Impact Lab, Örebro universitet     

10.30 Paus och mingel

11.00 Kompetensförsörjning - föredragning samt regionala exempel
Magnus Lodefalk, Örebro universitet, Åsa Kärrman-Bolang, Örebro universitet

Barn och unga med fokus på AI och undervisning - föredragning samt regionala exempel
Johan Petersson, Josefin Karlsson, Örebro universitet

12.00 Enklare mingellunch på plats i Musikhögskolan

13.00 Grön omställning - föredragning samt regionala exempel
Sascha Benes, Örebro kommun, Jonas Tannerstad, ÖBO och
Mikael Klintberg, AI Impact Lab, Örebro universitet

Inkludering - föredragning samt regionala exempel
Andreas Haydeck, Karlskoga kommun, Hozan Radhi, Region Örebro län,
Rebecca Lönnroth, Kraftsamlingen, AI Sweden och Elisabeth Miles, Örebro universitet

14.20 Rundabordssamtal utifrån länets utmaningsområden      

15.20 Fika och mingel

16.00 Nästa steg på den regionala AI-resan
Panelsamtal

Elisabeth Miles, projektledare på Avdelningen för digitalisering och IT, Örebro universitet.
Helena Nilsson, Region Örebro län, enhetschef på enheten för forskningsfinansiering och innovation
Siavash Vatanijalal, digital strateg, Sensus studieförbund
Kia Lagerkvist, digitaliseringschef, Kristinehamns kommun
Lars Rubensson är ansvarig för kompetensförsörjning på Handelskammaren Mälardalen
Charlotta Englund, regionråd (C)

17.00 Visning av Visualiseringslabbet på Innovationsarenan, Örebro universitet
Vi minglar och upplever olika AI-lösningar

18.30 Middag

Moderator: Mia Carlén

Programmet uppdateras löpande.