Musikhögskolan

Internationellt online-seminarium om vallmusik

18 september 2020 13:00 Zoom

INHMS

Musikhögskolan anordnar tillsammans med Australian National University ett internationellt online-seminarium om vallmusik. Doktoranden Jennie Tiderman-Österberg vid Musikhögskolan har tillsammans med Mitra Jahandideh, doktorand vid ANU, startat ett internationellt nätverk för vallmusikforskare kallat INHMS. Syftet med närverket är att samla forskare från olika fält (musiketnologi, musikvetenskap, konstnärlig forskning, antropologi mm.) för utbyte av forskning och idéer. Nätverket består nu av 12 forskare och musiker från bla. Iran, Sverige, Schweiz, Sydafrika, Tyskland, UK, US, Indonesien och Inre Mongoliet. Seminariet är nätverkets första och innehåller fyra presentationer och ett inledande tal av Prof. Christine Dettmann, musiketnolog vid Musikwissenschaftlichen Institut, München. Seminariet äger rum i ZOOM, 18 september, 13.00 (CEST).

Seminariet hålls på engelska.

Seminariet är öppet för alla intresserade, men anmäl gärna deltagande till This is an email address för erhållande av program och mer information.