Musikhögskolan

Spikning: Katarina Lindblad, musikvetenskap

19 maj 2021 10:30 – 11:00 Musikfoajén, Musikhögskolan samt digitalt via Zoom

Katarina Lindblad spikar sin avhandling i musikvetenskap.

Följ spikningen live här.

Avhandlingens titel: "Som plåster på själen" Om äldre män och musik som välbefinnanderesurs. 

Tid och plats för disputation: Onsdagen den 9 juni 2021, kl 13:00 i hörsal F, Forumhuset, Örebro universitet samt digitalt via Zoom.

På grund av rådande läge avseende covid-19 avråder Fakulteten för humaniora och socialvetenskap från allmänt deltagande i denna händelse. Musikhögskolan uppmanar samtliga deltagare i denna händelse att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer - tänk på att hålla avstånd till varandra!

Due to the current situation regarding Covid-19, the Faculty of Humanities and Social Sciences advises against general participation in this event. The School of Music, Theatre and Art calls on every participant in this event to follow the recommendations by the Public Health Agency of Sweden - remember to keep your distance!