Musikhögskolan

Spikning: Safa Canalp, musikvetenskap

07 februari 2023 14:00 Musikfoajén, Musikhögskolan

Safa Canalp spikar sin avhandling i musikvetenskap vid Musikhögskolan.

Avhandlingens titel: Genre Transfer: Indie Music in Istanbul (1990s-2010s) 

Tid och plats för disputation: Tisdagen den 28 februari, kl.13.00 i Konsertsalen, Musikhögskolan.