Musikhögskolan

Operaakademi2018

Operaakademi2018 är samlingsnamnet på fyra kurser inom det musikdramatiska fältet som 2018 ges av musikhögskolan vid Örebro Universitet i samarbete med Opera på Skäret.

För mer information kontakta

Martin Junstrand. 019-30 38 20, This is an email address

Urban Tholén, studievägledare, 019-30 34 16, This is an email address, allmänna frågor om studier. 

Operakör 2018 - Instuderingen

Nu är det hög tid att anmäla dig till vårterminens kurs i Operakör. Anmälan sker på www.antagning.se senast den 12 november 2017!

Audition/färdighetsprovet sker, efter kallelse, torsdagen den 23 november från kl. 17.00 eller lördag den 25 november från kl. 10.00 på Musikhögskolan, Örebro universitet, rum M354. 
Vid provet ska du framföra två arior inför en jury.

Se även Opera på Skärets hemsida.


Om kurserna inom Operaakademi2018

For English, please scroll down!

Kurserna vänder sig till sångare, både solister och körsångare och till komponister. Du kan vara i slutet av eller redan färdig med din utbildning till sångare eller komponist.

De fyra kurserna samverkar med varandra och leder fram till föreställningar under Opera på Skärets operafestival sommaren 2018. 

Operakör – två kurser som tillsammans ger dig möjlighet att studera in, repetera och stå på scenen i operakören under sommarens professionella uppsättning på Opera på Skäret.

Operasolist – en kurs där du får arbeta med din egen operarepertoar, arbeta med det sceniska uttrycket tillsammans med en regissör samt under den sista veckan av kursen tillsammans med solist- och kompositionsstudenterna på Operaakademin, repetera in en nyskriven operascen som kommer att framföras vid Opera på Skärets operafestival.

Komposition Musikdramatik
 – en kurs som ger dig möjlighet att studera och aktivt arbeta med det musikdramatiska hantverket och librettoskrivande, ett libretto som leder fram till en musikdramatisk scen. Den musikdramatiska scenen kommer sedan att repeteras tillsammans med studenterna på solistkursen och en professionell ensemble. Ett arbete som leder fram till ett framförande under Operafestivalen på Skäret sommaren 2018.

 


 

Behörighet och anmälan till kurserna

Vårterminen 2018

- Operakör 2018 – Instuderingen (7,5hp)

Behörighet: Grundläggande behörighet samt godkänt färdighetsprov.

Färdighetsprov kommer att hållas den 23 och 25 november på Musikhögskolan, efter personlig kallelse.

Provet består av att den sökande ska förbereda två sånger/arior att framföra inför en jury.

Anmälan till kursen sker på www.antagning.se senast den 12 november 2017.


Sommarterminen 2018

- Operakör 2018 - Det sceniska arbetet och föreställningen (7,5 hp)

Behörighet: Grundläggande behörighet samt godkänt färdighetsprov.

Färdighetsprov kommer att hållas i maj, efter personlig kallelse. Provet består av att den sökande, i en körsituation, visar upp att hela körstämman till det aktuella vekret kan sjungas utantill.


- Operasolist 2018 (15 hp)

Behörighet: Grundläggande behörighet samt godkänt färdighetsprov.

Färdighetsprov kommer att hållas i maj på Musikhögskolan, efter personlig kallelse.

Provet består av att den sökande ska förbereda två sånger/arior att framföra inför en jury.- Komposition Musikdramatik 2018 (15 hp)

Behörighet: Grundläggande behörighet samt godkänt färdighetsprov.

Färdighetsprov kommer att hållas i maj, efter personlig kallelse.

Provet består av att den sökande ska lämna in arbetsprover som bedöms av en jury.


Anmälan till kurserna sker på www.antagning.se före 15 mars 2018.

 


In English

Operaakademi2018 is the collective name for the three courses in the field of musical drama given by the School of Music, Theatre and Art at Örebro University in collaboration with Opera på Skäret.

The courses are aimed at singers, both soloists and choir singers. You can be at the end of, or already finished with your education.

The three courses interact with each other and leads to performances at the Opera på Skärets Opera Festival summer 2018.

Opera chorus - two courses which together gives you the opportunity to study, rehears and perform on stage in the opera choir during the 2018 professional opera production at the Opera på Skäret festival.

Opera Soloist - a course where you get to work with your own operatic repertoire, working with scenic expression in opera ensembles with a director as well as during the last week of the course along with the song and composer students at the Opera Academy, rehearse a new composed opera scene which will be performed at the Opera på Skärets opera festival.

Musical Drama, Opera Composing - a course where .... The Courses

Spring semester 2018 – 

- Opera Choir 2018 - Practical Study (7,5 Credits)

application at www.antagning.se before november 12, 2017.


Summer semester 2018 – 

- Opera Choir 2018 - Stagecraft and Performance (7,5 Credits)

- Opera Soloist 2018 (15 Credits)

- Musical Drama, Opera Composing 2018 (15 Credits)

application at www.antagning.se before mars 15, 2018.


For more information contact:

Martin Junstrand. +46 19 30 38 20, This is an email address

Urban Tholén, Study Advisor, +46 19 30 34 16, This is an email address