Institutionen för naturvetenskap och teknik

Välkommen till Sonja Kovalevsky-dagarna 11-12 november på Örebro universitet

Kvinnlig student iförd mössa ler mot två andra studenter

Sonja Kovalevsky-dagarna arrangeras för att öka intresset för matematikstudier bland ungdomar. Under Sonja Kovalevsky-dagarna får eleverna ta del av en spännande och inspirerande blandning av föredrag, workshops, problemlösning och social samvaro med god mat. Det kommer nationella och internationella föreläsare från både universitet och näringsliv.

Konferensen är uppkallad efter Sonja Kovalevsky (1850–1891) som var en av sin tids mest framståaende matematiker. År 1884 blev Sonja Kovalevsky Sveriges första kvinnliga professor och världens första kvinnliga matematikprofessor.

I samband med Världsmatematikåret 2000 arrangerades Sonja Kovalevsky-dagarna för första gången och har sedan dess genomförts årligen med många nöjda deltagare. Nationalkommittén för matematik vid Kungliga Vetenskapsakademin arrangerar Sonja Kovalevsky-dagarna i samarbete med Svenska matematikersamfundet, och i år är det enheten för matematik vid Örebro universitet som är lokal arrangör.

Är du en gymnasieelev som hittat hit?
Vi hoppas att just du är intresserad av matematik och skulle vilja delta på Sonja Kovalevsky-dagarna. Ta kontakt med din matematiklärare och visa ditt intresse.

Är du en gymnasielärare?
Har du elever med särskilt intresse för matematik? Sonja Kovalevsky-dagarna riktar sig till dem!