Institutionen för naturvetenskap och teknik

Praktisk information och program

Miniräknare på ett block brevid en penna

Den 10-12 november arrangeras Sonja Kovalevsky-dagarna på Örebro universitet. Ca 150 elever vid gymnasieskolor i hela landet kommer att delta under dagarna 2022. Matematikdagarna arrangeras årligen sedan år 2000 och riktar sig till matematikintresserade elever som går sista året i gymnasiet.

Torsdag
16:00-20:00 Representant från Örebro universitet tar emot på hotellet 

18:00-20:30 Middag hotell 

Fredag
8:00 Gemensam buss från hotellet till Örebro universitet

8:30-17:30 (lunch 12-13) Föreläsningar och matematikaktiviteter

18:00-20:30 Middag med underhållning på Örebro universitet

20:45 Gemensam buss från Örebro universitet till hotell

Lördag
8:00 Gemensam buss från hotellet till Örebro universitet

8:30-14 (lunch 12-13) Föreläsningar och matematikaktiviteter

14:20 Buss från Örebro universitet till Örebro resecentrum

Alla gymnasieskolor bjuds in till konferensen och får möjligheten att skicka två elever som går sista året på gymnasiet. Eleverna väljs ut av rektor och lärare på respektive skola bland dem som visar ett levande intresse för matematik. Matematikdagarnas syfte är att främja intresset för matematikstudier bland gymnasieelever inför valet av högskoleutbildning.

Vi kan stolt presentera följande föreläsare
Bruce Sagan, Michigan State University
Carolina Bergeling, Blekinge tekniska högskola
Meddelas senare, Swedbank
Föreläsare adderas löpande

Annan praktisk information
Deltagare delar på dubbelrum. Ni kommer att kunna kontakta rumskompis några veckor innan.

Resa, hotell och all mat ingår i anmälningskostnaden om 3000 kr som betalas av din gymnasieskola.

För den som har lång resväg så erbjuds en matpåse för hemvägen.